دوره مشاوره آنلاین کنکور | رشته زبانهای خارجی

blank استاد ایکیو · ۱۳۹۹-۰۶-۰۲

این دوره از مشاوره آنلاین کنکور  بصورت یکماهه تا شش ماهه برای رشته زبانهای خارجی برگزار می گردد که دانشپذیران بر اساس استادی که مد نظرشان هست میتوانند دوره مربوط به همان استاد را بصورت ماهیانه ، دوماهه، سه ماهه و یا  شش ماهه انتخاب نمایند.

در این دوره از مشاوره آنلاین کنکور خدمات زیر به دانشپذیران ارائه می شود.

۱- ارائه برنامه درسی بصورت هفتگی

۲- کنترل اجرای صحیح برنامه درسی توسط دانشپذیر بصورت روزانه

۳- ارائه مشاوره آنلاین کنکور از طریق سایت و واتس آپ بصورت روزانه

۴- ارائه مشاوره تلفنی دو روز در هفته

۵- کنترل روزانه دانشپذیر و مشاور توسط کارشناسان استاد ایکیو

۶- ایجاد انگیزه و ارئه راهکارهای تقویت انگیزه

۷- عضویت در باشگاه سحرخیزان استاد ایکیو

۸- عضویت در گروههای تخصصی اساتیدبرجسته و سایر مشاوران و تبادل نظر با اساتید و سایر دانشپذیران

انتخاب مشاور توسط دانشپذیر انجام می شود.

درباره مربی

مشاوره آنلاین یکماهه کنکور زبانهای خارجی

دسترسی به طرح فوق یکماه می باشد.

ثبت نام در دوره یکماهه

مشاوره آنلاین دوماهه کنکور زبانهای خارجی

دسترسی به طرح دو یکماه می باشد.

ثبت نام در دوره دوماهه

مشاوره آنلاین سه ماهه کنکور زبانهای خارجی

دسترسی به طرح سه ماه می باشد.

ثبت نام در دوره سه ماهه

مشاوره آنلاین سه ماهه کنکور زبانهای خارجی

دسترسی به طرح شش ماه می باشد.

ثبت نام در دوره شش ماهه

مشاوره آنلاین یکماهه کنکور زبانهای خارجی

دسترسی به طرح فوق یکماه می باشد.

ثبت نام در دوره یکماهه

مشاوره آنلاین دوماهه کنکور زبانهای خارجی

دسترسی به طرح دو یکماه می باشد.

ثبت نام در دوره دوماهه

مشاوره آنلاین سه ماهه کنکور زبانهای خارجی

دسترسی به طرح سه ماه می باشد.

ثبت نام در دوره سه ماهه

مشاوره آنلاین سه ماهه کنکور زبانهای خارجی

دسترسی به طرح شش ماه می باشد.

ثبت نام در دوره شش ماهه

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم